Besøg i Vejen sparkede projektet igang

Skærmbillede 2016-07-13 kl. 12.01.21

Vores problemformulering går på at identificere nye digitale forretningsmuligheder for en ny kundegruppe. Med andre ord er alle muligheder åbne. Derfor handlede første fase om at snævre udfaldsrummet ind således, at vi så hurtigt som muligt bruger ressourcer og kræfter inden for et område, der kan skabe mest muligt værdi.

solar_centrallager

For at opnå en god forståelse for virksomheden, Solar blev Granyon og CPH ID inviteret på besøg i Vejen, hvor vi fik en spændende rundtur i et effektivt og moderne lager- og logistik setup. Under introduktionen til Solar blev det tydeligt at hele virksomheden har en mission om at se og søge innovation og nye muligheder.

Der findes ingen hellige køer i Solar – et drømme scenarium for et innovationsprojekt som dette.

For at snævre problem-området og målgruppen ind fik vi igennem nogle produktive diskussioner fundet frem til følgende to rammer:

  1. Vi skal understøtte VVS-området
  2. Målgruppen er slutkunden

WS2

Disse forudsætninger var udgangspunktet for vores første workshop. Formålet med workshoppen var at finde det “perfekte problem”. Tilgangen vi benyttede var, at arbejde med kunderejsen. Ved at benytte med scenariet “Det nye badeværelse”, fik vi identificeret de faser der tit indgår i et VVS-projekt for en slutkunde:

  1. Inspiration/Idé
  2. Planlægning
  3. Tilbud
  4. Levering og nedrivning
  5. Opbygning
  6. Slutning på byggefase/evaluering
  7. Post projekt/Drift

I de forskellige faser identificerede vi problemer vi alle selv havde oplevet og derfor havde både gode og dårlige erfaringer med. Specielt var det vigtigt at at identificere diskrepans mellem forventet oplevelse og det vi rent faktisk havde oplevet. Steder, hvor man som kunde oplever at det forventede og det oplevede ikke stemer overens er de steder der potentielt påpeger “De gode problemer”. For at få en større mængde data på problemidentificeringen gennemgik vi Trustpilet. Og desværre viste det sig ikke svært at finde gode problemer inden for VVS-branchen.

Skærmbillede 2016-07-13 kl. 11.33.38

Det blev tydeligt at at der inden for branchen er nogle indbyggede paradokser, som gør det svært for branchen at levere gode kundeoplevelser. Vores tilgang til VVS branchen er at alle som udgangspunkt ønsker at levere et godt stykke arbejde og i sidste ende en god kundeoplevelse. Men det skift internettet har skabt inden for branchen, hvor enhver kunde kan købe VVS produkter online tit til en lavere pris end håndværkerne selv kan give, er med til at det økonomiske grundlag for branchen skal baseres på andre elementer. Som forretningsmodellen er for VVS-branchen idag er det svært at have overskuddet til at levere den gode kundeoplevelse, og måske er det her vi kan sætte ind.

Workshoppen gav dermed et godt udgangspunkt for, at vi efter ferien kan tage beslutning om både forretningsområde, målgruppe og problemområde. Og på den baggrund bliver næste aktivitet at kvalificere vores arbejde og nedfælde problemformuleringen så vi helt konkret ved, hvad vi skal skabe løsninger inden for. Dermed kan vi gå videre til idé- og skitsefasen. Som begge kommer til at foregå i august/september.

Alle er ved godt mod og vi kan gå på ferie med fornemmelsen af at projektet bevæger sig i den rigtige retning og samtidig virker til at vi kan identificere nye interessante forretningsmuligheder, som vi næsten ikke kan vente med at skabe ideer til at løse.